Πως αντιμετωπίζω κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια;

In

Από όπου και αν προέρχεται η ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον κτηνίατρο σας και ακολουθήστε τις συμβουλές του.